Sök

Lovisas gata 30

renovering putsad fasad villa

Renovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt, systemet heter Weber SerpoVent och ytputsen är en 1,5 mm platsglättad silikonhartsputs. Kulören är NCS 7500-N och entréfasaden har fått ett vitt band från sockel till takfot i 1,5 mm silikonhartsputs NCS 0500-N. De nya galler som täcker ventilationshålen är i silvermetallic beställda från oss […]

Lovisas gata 28

putsning av fasad

Renovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt, systemet heter Weber SerpoVent och ytputsen är en 1,5 mm platsglättad silikonhartsputs. Kulören är NCS 7500-N och entréfasaden har fått ett vitt band från sockel till takfot i 1,5 mm silikonhartsputs NCS 0500-N. De nya galler som täcker ventilationshålen är i silvermetallic beställda från oss […]

Kalkbrännerigatan 17

Renovering av tegelfasad Malmö

Befintlig tegelfasad som var i behov av omfogning, men där husägaren gjorde det fina valet söka bygglov och ansöka om en putsad fasad. Ett projekt som löstes med tjockputs och Finja ISO-plus som har god vidhäftning till tegel och mycket annat. Ytputsen är en plastglättad 1,5 mm STO Lotusan NCS 0300-N med vita bleck och […]

Granitvägen 12

Fasadrenovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt, systemet heter Weber SerpoVent och ytputsen är en 1,5 mm platsglättad silikonhartsputs. Färgen är Webers 29899, även kallad NCS S 4550-790R.

Kv Sjöjungfrun

På förfrågan av Midroc Construction AB utförde vi mur- & putsentreprenaden åt MKB Fastigheter AB på Kv. Sjöjungfrun, västra hamnen i Malmö. Strängbetong monterade en prefabricerad betongstomme, klädd med 140 mm cellplast – även kallat halv sandwich yttervägg. Därefter utförde vi en tjockputs i systemet ISO-plus från Finja i sin helhet med en 50 mm […]

Gnejsvägen 1

Fasadrenovering enstegstätad / tvåstegstätad fasad

Fasadrenovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt, systemet heter Weber SerpoVent och ytputsen är en 1,5 mm platsglättad silikonhartsputs. Färgen är Webers 33001, även kallad NCS 0500-N.