Sök

Det finns de som hävdar att man redan i det gamla Egypten byggde med betong. Det här är förstås en definitionsfråga, men den grundläggande tekniken som går ut på att blanda vatten men ballast samt någon form av cement har inte förändrats. Idag drar vi stor nytta av all den forskning som gjorts och som fortfarande görs. Nya upptäckter har lett till tekniker som ger oss effektiv betonggjutning samt betongstrukturer som klarar påfrestningar och krav om estetik. Vi följer givetvis med i utvecklingen, och vi jobbar med tekniker som platsgjuten betong på ett sätt som är effektivt och hållbart.

Hur lång tid tar det?

Rom byggdes inte på en dag men det här är knappast en ursäkt för byggen som påminner om ett nytt Colosseum trots flera års projektering och arbete. Vi vet att ett genomtänkt byggprojekt går snabbare och därför lägger vi stor vikt vid förarbetet. Det kan till exempel vara väl värt att lägga lite mer tid på att se över planer, material, arbetsprocess och schemastruktur innan man sätter igång för att på så vis spara tid som annars skulle spillas på “oförutsedda” moment. Med lång erfarenhet vet vi att det kan ta tid att jobba med betong och betonggjutning, men vi vet också att arbetet kan gå smidigt om man bara jobbar på rätt sätt från start.

Rätt material och teknik

Varje projekt innebär unika utmaningar. När man ska anlägga en gångväg eller garageuppfart kan man diskutera om det blir bäst med vältbetong, platsgjuten markbetong eller cementbundet grus. Faktorer som hållbarhet och estetik kommer att spela in i det beslut som man fattar. Dessutom är det viktigt att man använder sig av rätt typ av betong för olika syften. En industriell markyta kräver mycket mer än en vanlig gångväg. Med högpresterande och själkompakterande betong så kan man minska på arbetstiden och även lösa problem med begränsade spännvidder, men i många fall är det fortfarande det manuella arbetet som krävs för att man ska få fram en konstruktion där stommar, väggar och golv samarbetar och bidrar till hög funktion.

Kostnadseffektiva lösningar

För att minska på kostnader gäller det att jobba med rätt material och teknik, men man måste även tänka framåt. Idag går det att bygga med betong som står emot fuktskador, mögelskador och problem med sprickor på grund av höga temperaturer. Vi skapar betongstommar och konstruktioner som har en hög motståndskraft mot brand. Detta ger byggkonstrukturer som håller länge och som inte kräver något underhåll trots att de dagligen utsätts för stora påfrestningar.

Ditt byggprojekt

Vi har lång erfarenhet av olika tekniker och vi är gärna med från start för att hjälpa dig med ditt byggprojekt. Vi kan också komma in med rätt material och arbetskraft för att föra ett projekt vidare på rätt sätt. Ta gärna en titt på våra referensobjekt i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Vellinge, Lomma och Höllviken. Kontakta oss idag för att diskutera dina byggplaner och dina behov av betonggjutning. Vi välkomnar offertförfrågningar samt allmänna frågor omkring betong och gjutning.