Sök

Balkongrenovering Malmö

Vi utför balkongrenovering för privatpersoner, BRF:er och offentlig verksamhet.

Balkongrenovering Malmö

Vi sköter allt från stora uppdrag för flerbostadshus till mindre projekt för villa. 

Behöver er BRF renovering av balkonger? Vi på Beve utför alla typer av balkongrenoveringar och åtar oss både stora och små projekt.

Kv Sjöjungfrun Fasadrenovering
Våra tjänster

Vad vi kan hjälpa er med

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med balkongrenoveringar både från stora helhetsprojekt för offentlig verksamhet eller BRF:er till mindre projekt för privatpersoner. Våra erfarna medarbetare kan avgöra vad som behöver åtgärdas för att ni ska få säkra balkonger igen. 

Balkongrenovering bostadsrättsförening

Balkongrenovering flerbostadshus

Vi är vana vid stora projekt 

Vi har erfarenhet och kunskap för att genomföra stora balkongrenoveringar för bostadsrättsföreningar. Vi vet vad ni behöver göra innan arbetet sätts igång, vilka renoveringar som är bästa lösningen för just era balkonger samt vad ni som fastighetsägare bör tänka på.

bygga balkong hus

Balkongrenovering Villa

Vi renoverar er balkong

Har ni en befintlig balkong kommer vi och besiktigar denna för att bedöma vilken renovering som är att föredra. Önskar ni göra någon ändring, exempelvis bygga ut balkongen eller glasa in den kan vi hjälpa er med det och med vad som krävs för bygglov. 

balkong villa

Nybyggnation balkonger

Flerbostadshus eller villa

Har ni tagit beslut i er bostadsrättsförening om att bygga balkonger? Vi kan ta hand om hela projektet från start till färdiga balkonger. Vi har erfarenhet från många olika typer av balkonger och material vilket gör att vi även kan bistå i planeringsstadiet i valet av balkonger. 

Putsad fasad - omputsning

Utbyggnad av balkonger

Flerbostadshus eller villa

Vill ni bygga ut era balkonger behöver ni ansöka om bygglov innan vi kan påbörja arbetet. Ibland kan det vara enklare och mer ekonomiskt att bygga nya balkonger istället för att bygga ut befintliga. Vi kommer att råda er den lösning vi anser passar er bäst.

Renovera balkonger BRF

En BRF behöver planera innan byggstart för att kunna informera de boende om vad som kommer ske. 

För en BRF är det viktigt att kontinuerligt utföra kontroller av balkonger och genomföra renovering när det är nödvändigt. Om något skulle hänga för att en balkong är i dåligt skick är det nämligen föreningen som står som ansvariga. 

Vi hjälper bostadsrättföreningar och fastighetsägare till flerbostadshus att renovera befintliga balkonger samt nybyggnation av balkonger. 

balkongrenovering bostadsrättsförening

Andra projekt samtidigt

Passa på att byta fönster eller renovera fasaden.

Vid en balkongrenovering behöver byggställningar sättas upp. Passa då på att även utföra andra reparationer så slipper ni byggställningar flera gånger.

Förutom renovering av balkonger kan vi även hjälpa till med exempelvis fasadrenovering.

Vi kan genomföra både balkongrenovering och fasadrenovering så vi kan ge en helhetslösning. Kontakta oss för en fri offert.

Putsning vid fasadrenovering

Vanliga frågor
om balkongrenovering Malmö

Vad det kostar med en balkongrenovering beror på i vilken omfattning er balkong behöver renoveras samt om det handlar om en enstaka balkong eller ett flerfamiljshus med många balkonger. Annat som kan spela in i priset är även om fler renoveringar ska göras samtidigt som exempelvis en fasadrenovering.

 

För ett en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov bygga en balkong på max 6 kvadratmeter.

Balkonger behöver generellt bytas ut eller renoveras efter 30-50 år men det kan behövas tidigare beroende på material och slitage. Det är viktigt att regelbundet utföra besiktning av era balkonger. På så sätt kan ni upptäcka skador i god tid och genomföra renovering innan era balkonger utgör en risk.

Om ni inte gör några ändringar i färg, placering etcetera behövs inget bygglov. Däremot behöver ni göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Är det mer lönsamt att bygga en ny balkong än att genomföra en balkongrenovering? Ja ibland är det faktiskt mer lönsamt i längden att byta ut hela balkongen. Det beror på i vilket skick era balkonger är. Vi kan komma ut på plats och kontrollera era balkonger för att se vilket alternativ som är mest ekonomiskt för er.

Lång erfarenhet ger värdefull kunskap

Varför välja oss?

Goda referenser

Vi har referensobjekt som vi stolt visar upp. En del kan ni hitta här på vår sida men om ni kontaktar oss kan vi ge er fler.

Certifikat

Våra medarbetare innehar alla certifikat som krävs för att utföra arbetet säkert och med hög kvalitet. Den långa erfarenhet vi besitter gör även att vi vet vilka materialval som är bäst för varje enskilt projekt. Vi bygger för att det ska vara hållbart och ge ett bra resultat.

Vi gör dig delaktig

Vi går alltid igenom tillsammans med er vad vi kommer att göra och vilken tidsplan vi sätter för hela projektet. Ni får även en offert där ni kan se kostnaden för projektet. Skulle något oförutsett hända under projektets gång kommer vi alltid att kontakta er för att informera om det blir några ändringar i ursprungsplanen.

Balkongrenovering bostadsrättsförening

Behov av balkongrenovering i Malmö eller övriga delar av Skåne?

Kontakta oss nedan