Sök

Putsning av fasad Malmö

Byt din fasad till puts eller förnya din putsade fasad

Putsning av fasad

Vi hjälper offentlig verksamhet, företag, BRF:er och privatpersoner med putsning och omputsning. 

Ett grundligt arbete är det som leder till bästa resultat. När man ser på huset som en helhet och tänker på hur rörelser och konstruktion påverkar fasaden så kan man lägga på rätt typ av puts. Om det är så att man har fått sprickor på grund av problem med fukt så måste man gå till botten med detta och inte limma och spackla på i hopp om att sprickorna inte kommer igen.

När man ska putsa fasad är det viktigt att rätt material och tillvägagångssätt används för att få en fasad som håller i många år.

Våra erfarna hantverkare använder endast högkvalitativa material och beprövade tekniker för att säkerställa en jämn och hållbar finish.

Putsad fasad från enstegstätat till tvåstegstätad

Byta till putsad fasad

Ett hus kan se helt annorlunda ut efter att det har utsatts för en professionell putsning. Om man har en tegelfasad så kanske man vill dra nytta av putsning och målning för att få en annan känsla.

Omputsning av putsad fasad

I vissa fall så kanske det inte handlar om en komplett fasadrenovering. Det händer att man tillfälligt utför putsning på mindre områden för att motverka sprickbildning. Om sprickorna inte beror på allvarliga problem så kan detta duga tills man gör en verklig omputsning och målning av husfasaden.

Om du upplever att din husfasad skulle kunna snyggas till eller du oroar dig för sprickor i putsen så ska du se närmre på vad som skulle kunna göras åt saken. Det behöver inte alltid handla om ett omfattande projekt. Vill du ha hjälp med en bedömning, ta kontakt med oss så kommer vi ut och tar en titt! Vi har sedan tidigare genomfört projekt i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Lomma, Höllviken och Vellinge.

Kalkbrännerigatan 17

Målning av putsad fasad

När man är klara med putsning av sin fasad är det dag för målningen. Att måla den putsade fasaden handlar inte bara om att välja en färg som man gillar att se på utan det är väldigt viktigt att även välja rätt färg. En putsad fasad behöver kunna släppa igenom fukt och det är då väldigt viktigt att färgen inte är tätare än putsen för då kan istället fukt stängas inne vilket i längden kan leda till fukt- och mögelskador.
renovering av putsad fasad

Byta fasad vid fasadrenovering

Är din fasad i behov av en ordentlig fasadrenovering? Har du en tegelfasad eller träfasad idag och önskar få en putsad fasad så passar det utmärkt att byta när man ändå ska genomföra en större fasadrenovering. Kontakta oss för en fri offert för ert fasadbyte.

Byta träfasad till putsad fasad

Att byta ut en träfasad till putsad fasad är inga problem. Det är ungefär samma teknik och arbete som när vi byter en enstegstätad fasad till en tvåstegtätad fasad. När man byter från en träfasad till en putsad är det viktigt att det går rätt till så att man inte riskerar några fuktskador i framtiden. Vi har den rätta kunskapen för att genomföra ett byte som blir hållbart i längden.

Byta tegelfasad till putsad fasad

En tegelfasad passar utmärkt att lägga på puts. Med rätt puts släpper inte fasaden in fukt utan endast ut vilket göra att livslängden förlängs och risken för sprickor minskar.

Gamla fasader i tegel kan bli som nya med en puts. Tänk på att innan ni byter er tegelfasad till putsad att kontrollera om det krävs ett bygglov.

Renovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt,

Vanliga frågor
om puts och omputsning i Malmö

Det går att mura och putsa vintertid men det är att föredra om temperaturen åtminstone är över 5+. Det som är viktigt är att se till att putsen inte fryses. För att undvika detta kan man blanda i ett frostskyddsmedel i själva putsen. Detta medel minimerar risken för att bruket ska frysas vid tillfälliga köldknäppar och ersätter därmed inte vid normala vinteråtgärder såsom väderintäckning och värme. Puts- och murbruk behöver härda till förväntad hållfasthetsnivå och vid låga temperaturer stannar denna hållfasthetstillväxthastighet av. Detta gör att risken för frysskador i bruket och det blir en försämrad vidhäftning. För att undvika att vatten i bruket börjar frysa är det därför viktigt att hålla underlag och murstenar i en temperatur om minst 5+ grader under arbetets gång.

Putsning av fasaden är inget enkelt arbete och kräver viss kunskap. Är du händig och vill lära dig så kan du absolut lära dig. Vid putsning är det viktigt att välja rätt material för underlaget samt som passar väderförhållanden.

Är man lite händig så kan man klara av putsning själv, men har man inte erfarenhet från tidigare hantverk ska man inte räkna med storslagna resultat. Den som tittar på brukspåsen och undrar vad ”beaktning av särskilda rekommendationer” egentligen betyder bör kontakta en professionell hantverkare som vet vilka standarder som gäller i branschen. Det blir bäst att få hjälp med jobbet och se till att det inte blir puts som krackelerar och faller av efter någon månads tid. Man bör också tänka på målningen och valet av putsbruk när man planerar en fasadrenovering. Med rätt typ av puts så kan man slippa att måla om huset vart tionde år som annars ofta blir fallet. Vill man ha ett hus som ser nymålat ut även efter 7-10 år så ska man se till att jobba med en hantverkare som klarar av att bedöma vilket putsbruk som blir bäst. Dessutom måste putsningen göras på rätt sätt med fogning som inte leder till onödiga sprickor där huset på ett naturligt sätt kommer att röra på sig.

En putsad fasad håller i ca 30-50 år men kan behövas målas om ungefär var tionde till vart femtonde år. Hur länge den putsade fasaden håller beror på vilka väderförhållande som råder samt hur den ursprungliga putsningen utfördes och vilket putsbruk som användes.

Kostnad för att pusta fasaden kan självklart variera beroende på material av putsbruk samt hur mycket förarbete som behöver göras. Beroende på vad ni har för material på fasaden idag kan även spela in i priset för att putsa då det krävs olika arbete beroende på om fasaden idag är putsad och endast kräver en omputsning eller om det idag är en träfasad som ska bytas till puts.

För att göra en avfärgning och hel nedknackning och om putsning kan det kosta allt mellan 350 och 1200 kr. Då det finns flera förutsättningar som kan påverka priset så är det svårt att ge en generell kostnad utan att se just ert projekt. Vi ger gärna en fri offert för att ni ska få en pålitlig prisbild.

Lång erfarenhet ger värdefull kunskap

Varför anlita oss för putsning av fasad?

Goda referenser

Önskar ni se våra tidigare arbeten har vi en del referenser här på sidan men vi ger dig gärna fler om ni kontaktar oss.

Certifikat

Våra medarbetare innehar alla certifikat som krävs för att utföra arbetet säkert och med hög kvalitet. Den långa erfarenhet vi besitter gör även att vi vet vilka materialval som är bäst för varje enskilt projekt. Vi bygger för att det ska vara hållbart och ge ett bra resultat.

Lång erfarenhet

Vi har en gedigen och lång erfarenhet från putsning och omputsning vilket gör att vi vet vilka material som lämpar sig bäst. Våra duktiga medarbetare kan göra en bedömning av om er fasad behöver en mindre omputsning eller om det krävs en större och mer omfattande fasadrenovering.

Renovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt,

Behov av en putsning av fasad i Malmö eller övriga delar av Skåne?

Kontakta oss nedan