Sök

Enstegstätad fasad till tvåstegstätad

Enstegstätad fasad

Enstegstätad fasad är en byggterm och ett namn på ett byggsystem som har gett husägare med nybyggda villor huvudvärk de senaste åren. Namnet syftar på att fasaden, där själva putsen som sitter på en putsbärande konstruktion som cellplast (frigolit) eller mineralull är direkt monterad mot en pappbeklädd gips- eller träfiberskiva. Denna skiva har till syfte att skydda den bakomliggande träkonstruktionen. Tyvärr misslyckas detta skydd då fukt och vatten tränger rakt in i stommen då det ej finns någon luftspalt som kan ventilera bort fukten som har tryckts in bakom fasaden.

Eftersom att fasaden är monterad på en organsik skiva blir denna då startgropen för svamp, röta, mögelbildning. Det uppstår stora problemen när tillväxten har gått förbi gips/träfiberskivan och börjat angripa stommen på själva huset.

Gipsskivan är förvisso 13 mm tjock, och det kan ta tid innan hela skivan har blivit angripen av organismerna. Betydligt fortare går det för utveckling av mögel där skivan saknas, och det är vid dörr-och fönsteröppningar på fasaden. Där det finns en skarv mellan fönstret och gipsskivan är det lättare för möglet att angripa stommen. Byggkonsulter mäter därför fukt på enstegstätade fasader i anslutning till dörrar och fönster.

År 2007 gick Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ut med ett meddelande där de varnar för denna putsmetod som beskrivs ovan. Dock har enstegsfasader funnits sedan 1970 men i olika varianter. I dagsläget är rekommendationen att man gör en fasadrenovering ifall ens hus har enstegsfasader.