Fogning & Omfogning – en viktig länk i din fasad

Fogning & Omfogning

Din husfasad kan avslöja en hel del om hur huset mår på insidan. Då det uppstår sprickor som är synliga så är detta en varningssignal att ta på allvar. Den som snabbt får en utvärdering av bakomliggande orsaker kanske slipper en större renovering med omfogning och murning av fasaden. Om man däremot inte tar reda på varför fasadens puts har börjat krackelera kan mer omfattande åtgärder bli nödvändiga istället för vad som räckt med en enkel fogning. Dessutom ska man vara medveten om att en sliten fasad kan läcka in fukt som till sist leder till större skador som hade kunnat förhindras på ett tidigare stadium. Vi är glada om vi kan vara med på ett tidigt stadium för att hjälpa dig att spara både tid och pengar. Om det ändå är så att en totalrenovering med omfogning och murning kommer att krävas så har vi den kunskap och erfarenhet som du behöver för att få ett arbete med lång hållbarhet.

Ett fasad fri från fukt

En tegelfasad kan långsamt mista fog för att till sist bli fuktskadad. Väder och vind sliter på fasaden samtidigt som mindre sprickor kan bana väg för is och vatten som tar sig in i fogarna och skapar issprängningar. Den som bor i ett tegelhus bör vara uppmärksam på förändringar och ta skadad fog på allvar. Vi rekommenderar regelbundna kontroller och utvärderingar av fasadens tillstånd. Om det bara handlar om en mindre skada där väta och växtlighet ännu inte har hunnit ta sig in så räcker det ofta med en enklare omfogning. Om man däremot har en vägg där armeringsjärn har börjat rosta och färga av sig på väggen så kan det bli läge med en större renovering för att undvika att huset ruttnar inifrån.

Då det har uppstått sprickor

Sprickor i fasader får man leva med. Det är nästan omöjligt att undvika sprickbildning då huset utsätts för naturliga rörelser och vädrets makter. Det man bör betänka är förstås om den ursprungliga fogningen och murningen gjordes på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna med en mindre lagning, men om du i själva verket behöver ett mer grundläggande arbete så är det förstås bättre att ta itu med detta på en gång istället för att låta sprickor leda till större problem i framtiden. Om det handlar om spruckna kakelbitar så kan man laga dessa med fog eller klister, men är det tal om en tegelfasad krävs det mer arbete.

Ska man riva rubbet eller laga här och där?

För en lekman är det inte lätt att svara på. Ta hjälp av en erfaren putsar för att svara på frågan. Vatten finns överallt och om det är så att ditt hus är byggt i en fuktig miljö så kan grunden behöva byggas och behandlas på rätt sätt för att fukten inte ska stiga upp i husets väggar. Idag finns det smarta sätt att göra sig av med fuktproblem. Då en fasad ska renoveras med omfogning så kan det vara läge att ta tag i dessa bitar. Vi finns här för att hjälpa dig med fogning, putsning, tips och de bedömningar som du behöver för att fatta rätt beslut vad gäller underhåll av dina fasader. Behöver ni hjälp med ett fogningsprojekt, ta kontakt så hjälper vi er! Vi har referensprojekt i Malmö, Vellinge, Helsingborg, Lomma och Trelleborg.