Murning & ommurning

Dagens murteknik kan tillsyns verka enkel. Med lätta block och avancerade verktyg så får man gärna intrycket av att vem som helst kan ta hand om arbetet. Det är vanligt att mura fasader, kakelugnar och liknande. Det finns många glada amatörer som har lyckats lära sig konsten så pass väl att de tagit hand om egna murningsprojekt.

Den som funderar på att själv mura sin kakelugn eller laga en fasad bör dock vara medveten om att snedsteg kan bli dyra. Har man inte ett intresse för att utveckla sina kunskaper som hantverkare och endast har ett projekt att genomför är det tveksamt om det värt den möda, tid och pengar som det krävs för att själv lära sig tekniken.

Vänd dig hellre till oss för att uppnå de resultat som du är ute efter. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för murningsarbete. Du får ett vackert resultat.

Det måste bli rätt från start

Oavsett om en murare ska ta hand om ett helt nytt hus eller göra om en redan existerande fasad så är det A och O att grunden blir rätt. Det går inte att stapla block eller betongbitar på en bristande grund och tro att resultatet blir bra. Om en vägg ska muras om så måste det fastställas att det inte finns skador på djupet som tids nog kommer att förstöra den nya murningen.

Rätt teknik

Trots att vi använder oss av ganska avancerad teknik så kan vi förklara för dig vad som kommer att göras med ord som du förstår. Vi är murare som talar ditt språk så att du alltid kan känna dig delaktig i det renoveringsprojekt eller nybygge som du anförtror oss med.

Vi har referensobjekt som vi stolt visar upp i Malmö, Vellinge, Helsingborg, Lomma och Trelleborg.

Lämna ett svar