Sök

ROT avdrag

ROT - avdrag

ROT-avdraget (reparation, ombyggnad och tillbyggnad) var ett välkommet initiativ från flera håll, en åtgärd ämnad att gynna seriös näringsdrift och kunder. ROT-avdraget innebär i sin helhet att bostadsrättsinnehavare och villaägare får göra skatteavdrag med hela 50% av beloppet relaterat till renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostad, dock max 100 000 kr per år. Tanken är att detta ska gynna företag som betalar skatt samt kunder som anlitar registrerade företag istället för att betala svart. Viktigt att nämna är dock att avdraget endast gäller själva arbetskostnaden och inte material. Se därför alltid till att be om att få arbetskostnaden specificerad på en separat faktura inför avstämning på deklarationen. Notera att avdraget INTE täcker arbete utfört på hyresrätter där beställaren är hyrestagaren själv.

ROT avdraget är individuellt

ROT-avdraget är individuellt beräknat vilket innebär att om man är två delägare av en bostad kan man alltså få upp till 100 000 kr tillsammans i skatteavdrag. Om arbetskostnaden av den totala debiteringen för en renovation uppgår till 200 000 kr eller däröver kan man få 2 x 50 000kr.

ROT-avdraget samordnas med RUT-avdraget (Hushållsnära tjänster)

ROT-avdraget samordnas dock med så kallade Hushållsnära tjänster vilket innebär att skattereduktionen begränsas till 50 000 kr per person oberoende av vilken typ av tjänst man betalar för (ROT + RUT = max 50 000 kr avdrag). Ens ROT avdrag kan därför t.ex. beräknas på 30 000 kr hantverkshjälp och 70 000 kr städhjälp och resultera i ett skatteavdrag på 50% (50 000 kr). Även diverse arbete som utförs på fritidshus man står som ägare till, och, av fastighetstaxeringen klassas som småhus, omfattas av avdraget. Tänk också på att ett flertal av dagens energibesparande åtgärder kan betraktas som reparation och underhåll. Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av avdraget direkt på fakturan. Företaget begär sedan att få det avdragna beloppet från Skatteverket. För ytterligare information, besök skattverkets hemsida.