Sök

Tilläggsisolering

Vi på Beve har lång erfarenhet av tilläggsisolering av fasad, vind och väggar i Malmö samt över hela Skåne.

Tilläggsisolering i Skåne

Tilläggsisolering av ytterväggar eller vinden är en utmärkt åtgärd för att minska sina energikostnader. Vi på Beve utför tilläggsisolering i Malmö med omnejd.

När man ska genomföra en fasadrenovering är det viktigt att även tänka på vilken typ av isolering som finns i ytterväggen och om en tilläggsisolering kan vara nödvändig. Att ha välisolerade ytterväggar eller vind på huset är en investering för framtiden då det kommer att sänka ert framtida energibehov.

Putsning av tegelfasad Malmö

Varför isolera?

Isolering för att hålla inne varm luft

Det korta svaret är för att hålla värmen inne i huset och inte släppa ut luft som är uppvärmd genom fasaden.

Ett hus yttervägg är som ett skydd mot yttre påverkan och har man inte en bra isolering släpps den varma luften ut vilket gör att man behöver använda mer energi till att värma upp sitt hus. 

Att genomföra en tilläggsisolering av ytterväggen är därför en viktig åtgärd för att få ett varmt och behagligt hus.

Bor man i ett nytt hus med bara några år på nacken är det mest troligt inte nödvändigt med tilläggsisolering av ytterväggen då det numera finns regler på att man måste isolera huset för att minska energikostnaderna.

Har man däremot ett äldre hus är det bra att se över sin isolering för att se om det finns möjlighet att minska sina energikostnader genom att tilläggsisolera.

Isolering minskar energikostnader

Genom att tilläggsisolera ytterväggar kan man också minska behovet av uppvärmning och kylning, vilket i sin tur leder till lägre energikostnader.

Förutom energibesparingar erbjuder tilläggsisolering också andra fördelar såsom förbättrad ljudisolering och ökad stabilitet i byggnadens struktur. Detta skapar en bättre inomhusmiljö genom att minska buller utifrån och öka husets övergripande komfortnivå.

Genom att tilläggsisolera vinden kan man signifikant minska värmeförlusten och därmed sänka energikostnaderna.

Exempel på energibesparing med tilläggsisolering på vind:

  • Om du har en isoleringstjocklek på 10 centimeter på vinden, kan du genom att lägga till ytterligare isolering minska dina årliga uppvärmningskostnader med upp till 25 %.
 

Detta blir särskilt märkbart under kalla vintermånader när värmebehovet är högt. Dessutom kan tilläggsisolering hjälpa till att reglera temperaturen i sommar, vilket skapar en mer behaglig inomhusmiljö året runt.

Utöver energibesparingar ger tilläggsisolering av vinden också andra fördelar. Det förbättrar ljudisoleringen, vilket kan vara särskilt viktigt om vinden används som bostadsområde eller arbetsplats. Dessutom bidrar isoleringen till att förebygga fuktproblem och mögeltillväxt genom att skapa en mer tempererad och vädrad miljö.

För fastighetsägare är tilläggsisolering av vinden inte bara en ekonomiskt fördelaktig investering genom minskade energikostnader utan även en hållbar åtgärd för att minska den totala miljöpåverkan. Med tanke på dessa fördelar är tilläggsisolering av vinden en klok investering för dem som strävar efter att göra sina hem mer energieffektiva, bekväma och hållbara.

Sänk dina energikostnader med tilläggsisolering

Tilläggsisolering ytterväggar

Tilläggsisolering av ytterväggar är en effektiv metod för att förbättra energieffektiviteten och komforten i ett hem. 

Ytterväggar utgör en av de viktigaste delarna när det gäller värmeförlust i en byggnad, och genom att lägga till extra isolering kan man minska denna värmeförlust betydligt.

En tilläggsisolering kan göras direkt på befintliga byggnader utan att behöva genomföra någon omfattande renoveringen samtidigt. Detta gör det till en kostnadseffektiv lösning för att uppgradera äldre hus och förbättra deras energiprestanda. Tilläggsisoleringen kan appliceras på olika sätt, såsom genom att lägga till isoleringsmaterial på utsidan av väggarna eller genom att fylla befintliga väggar med isoleringsmaterial. Kontakta oss så kan vi se vilken metod som passar bäst till ert hus. Har man ett äldre hus är det även bra att undersöka fasaden innan man påbörjar en tilläggsisolering för att se om det även behövs en fasadrenovering. Är fasaden redan i gott skick kan man direkt göra en tilläggsisolering. 

tilläggsisolering yttervägg

Tilläggsisolering vind

Tilläggsisolering av vind är en betydande åtgärd för att minska dina uppvärmningsbehov. Vinden är en av de mest kritiska platserna när det gäller värmeförlust i en byggnad, och genom att lägga till extra isolering kan man minska denna förlust och skapa en mer behaglig inomhusmiljö.

Även om man har ett nyare hus kan man vilja tilläggsisolera vinden då det är en så kallad kallvind. Man kanske vill kunna använda vinden för förvaring eller extra utrymme. 

I äldre hus förbättrar en tilläggsisolering dess energiprestanda. 

Tilläggsisoleringen kan utföras genom att lägga till isoleringsmaterial i vinden, oavsett om det är mellan takbjälkarna, under golvbrädorna eller på de lodräta ytterväggarna.

tillägsisolering fasad

Tilläggsisolering äldre hus

Äldre hus har ofta inte någon tjockare isolering i sina ytterväggar vilket för att de inte är så bra på att hålla huset varmt. 

När man ska tilläggsisolera ett äldre hus är det väldigt viktigt att noga tänka igenom arbetet innan då en felaktig isolering istället kan förstöra konstruktionen.

Många undrar om man ska tilläggsisolera äldre hus?

Att tilläggsisolera ett äldre hus på rätt sätt är en bra investering då det minskar dina energikostnader. Gamla hus läcker värme då isoleringen i yttervägg, tak och golv inte är tillräcklig.

Isoleringen gör att husets väggar håller inne värmen men inte bara det utan det påverkar även fuktigheten i konstruktionen samt inomhus. Det är därför väldigt viktigt att man går igenom hur själva konstruktionen ser ut från början oavsett om du ska tilläggsisolera golv, yttervägg, vind eller tak för att kunna isolera på rätt sätt för att undvika framtida problem med fukt.

Beroende på hur fasaden i ert hus ser ut idag kan det vara värt att se över om man ska göra en fasadrenovering i samband med en tilläggsisolering av husets yttervägg.

Renoverad från enstegsfasad till tvåstegsfasad
Välja rätt isolering

Material för isolering

Vid valet av material för isoleringen finns flera saker att ta i beaktande från vilket u-värde materialet har till hur den nuvarande konstruktionen ser ut.

Vi på Beve har lång erfarenhet av att tilläggsisolera så vi kan räkna ut vilket material som passar bäst för just ditt projekt.

Cellulosa

Cellulosaisolering är tillverkat av återvunnet tidningspapper eller annat pappersavfall eller träfibermassa. Materialet är miljövänligt och har utmärkta isoleringsegenskaper. Det är dessutom lätthanterligt och kan enkelt blåsas in i svåråtkomliga områden, vilket gör det idealiskt för exempelvis vindisolering. Cellulosa passar även bra i äldre hus då det låter huset "andas" då det är diffusionsöppet vilket gör att fukt transporteras från varma sidan till kalla sidan.

Mineralull

Mineralull används ofta när man tilläggsisolerar ytterväggar. Mineralull är lätthanterligt och har utmärkta isoleringsegenskaper. Det skapar en effektiv barriär mot värmeöverföring och bidrar till att hålla temperaturen stabil inomhus. Dessutom är mineralull brandsäkert och motverkar bildandet av mögel och fukt, vilket är viktigt för att upprätthålla en sund inomhusmiljö och undvika fuktproblem i framtiden.

Cellplast

Cellplast är plattor som XPS eller EPS och används vanligen för att isolera husgrunder, bärande väggar eller under fundament. Cellplast gjuts ofta in i betongen och det tål vanligen fukt väl. Däremot älskar myror att bosätta sig i cellplastplattor vilket gör att det finns risk för skadedjursangrepp.

Blåsisolering

Blåsisolering är en metod för hur man tillför isoleringen och det kan användas med glasull, träfiber och cellulosa. Med blåsioslering blåder man in materialet för att fylla ut springor och hålrum. För detta behövs specialutrustning och det fungerar inte på alla typer av konstruktioner.

Vanliga frågor
om tilläggsisolering

U-värdet, eller termiskt transmissionskoefficient, är en parameter som används för att mäta hur bra ett byggmaterial isolerar mot värmeöverföring. U-värdet mäts i enheten watt per kvadratmeter och kelvin. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerar materialet.

U-värden representerar den mängd värmeenergi som passerar genom en kvadratmeter av ett material vid en temperaturskillnad på en kelvin mellan dess båda sidor. Det används ofta för att bedöma isoleringens effektivitet i byggnadselement som väggar, fönster, dörrar och tak.

När det gäller isoleringsmaterial och konstruktionselement gäller följande generella princip: ju lägre U-värde, desto bättre isolerar materialet. En högklassig isolering, som har låga U-värden, bidrar till att minska värmeförluster och energiförbrukning i ett byggnadssystem.

Vi på Beve vet vilket material som passar bäst till er tilläggsisolering för att ge er så låga energikostnader som möjligt.

Det enkla korta svaret är för att hålla värmen inne i huset och inte släppa ut luft genom fasaden. Ett hus yttervägg är som ett skydd mot yttre påverkan och har man inte en bra isolering släpps den varma luften ut vilket gör att man behöver använda mer energi till att värma upp sitt hus. Att genomföra en tilläggsisolering av ytterväggen är därför en viktig åtgärd för att få ett varmt och behagligt hus.

Hur mycket en tilläggsisolering beror dels på vad som ska isoleras (exempelvis en vind, tak eller ytterväggar) samt om detta görs i samband med en fasadrenovering eller annat arbete. När du gör en isolering av ditt hus eller fastighet kommer ni att märka detta på era uppvärmningskostnader. Isolering gör att värmeförlusterna minskar och ni får därmed billigare uppvärmningskostnader.

Ja man kan tilläggsisolera själv men det är väldigt viktigt att det görs på rätt sätt. Exempelvis kan en för tät eller sammanpressad isolering leda till en ökad risk för fuktskador. Är man osäker på hur isoleringen ska gå till rekommenderar vi att ta hjälp av någon som kan.

Vanliga material att använda vid isolering är: mineralull (stenull och glasull), cellplast, träfiber. Olika material har olika u-värde – vilket beskriver hur bra materialet isolerar. Däremot är det inte alltid säkert att det material med bästa u-värdet är det bästa för din isolering. Varje projekt behöver man ta in alla faktorer för att avgöra vilket material för isoleringen som passar bäst vid just detta tillfälle.

Ofta märker man själv om huset behöver tilläggsisolering då det är kallt på golvet och drar från fönster och dörrar. Däremot kan detta även bero på att det är fönster och dörrar som är dåligt isolerade och det räcker att sätta upp nya tätningslister. Är erat hus relativt nytt så kan detta vara det enda ni behöver för att få en varmare inomhusluft. I många hus även nyare har man en kallvind och då kan man välja att tilläggsisolera denna för att minska värmeförlusterna i huset.

Lång erfarenhet ger värdefull kunskap

Varför välja oss?

Goda referenser

Vi har referensobjekt som vi stolt visar upp. En del kan ni hitta här på vår sida men om ni kontaktar oss kan vi ge er fler.

Certifikat

Våra medarbetare innehar alla certifikat som krävs för att utföra arbetet säkert och med hög kvalitet. Den långa erfarenhet vi besitter gör även att vi vet vilka materialval som är bäst för varje enskilt projekt. Vi bygger för att det ska vara hållbart och ge ett bra resultat.

Vi gör dig delaktig

Trots att vi använder oss av ganska avancerad teknik så kan vi förklara för dig vad som kommer att göras med ord som du förstår. Vi är murare som talar ditt språk så att du alltid kan känna dig delaktig i det renoveringsprojekt eller nybygge som du anförtror oss med.

Behov av tilläggsisolering i Malmö eller övriga delar av Skåne?

Kontakta oss nedan