Sök

Få professionell hjälp med betongrenovering

Behöver ni renovera en betongkonstruktion? Kontakta oss för fri offert.

Betongrenovering Malmö

Vi utför all typ av renovering av betong

Betongrenovering är en viktig del av byggnadsunderhållet för att förbättra och förlänga livslängden på olika betongkonstruktioner.

Betong är ett otroligt hållbart material. Men trots sin hållbarhet kan betong med tiden påverkas av olika faktorer såsom väderförhållanden, kemiska angrepp, och mekaniska påfrestningar. Dessa påverkningar kan leda till sprickbildning, avflagning och andra skador. Det är därför viktigt att göra underhåll kontinuerligt för att säkerställa att betongen är i gott skick.  

En betongrenovering är en komplex process som kräver noggrann planering, rätt kunskap och högkvalitativa material. Vi på Beve har genomfört många betongreparationer vilket gör att vi inte bara har den nödvändiga kunskapen utan även den erfarenhet som krävs för ett kvalitativt och hållbart arbete.

Är ni i behov av en betongrenovering i Malmö med omnejd kontakta oss för en fri offert.

Behöver ni renovera betong?
Kontakta oss nedan
Vad kan vi hjälpa er med?

Tjänster inom betongrenovering

Här är några exempel på olika projekt av betongrenovering som vi kan hjälpa er med. Hittar ni inte den tjänst som ni är i behov av kontakta oss och berätta vad ni önskar få hjälp med. 

renovering loftgång

Renovering av loftgångar

Loftgångar består ofta av betong och utsätts för mycket påfrestningar från väder men även att de ofta saltas. Därför är det viktigt att loftgångar i betong skyddas med en impregnering. 

Renovering av betongtrappor

Betongtrappor är vanligt att ha exempelvis som en yttertrappa eller en källartrappa. Dessa trappor kan vara hårt utsatta för väder och vind så det är bra att kontrollera med jämna mellanrum så att inte sprickor eller hål har uppstått. 

Behöver betongtrappan en renovering kan man antingen laga delar med betonglagning eller gjuta om hela eller delar av trappan. Vilken metod som passar bäst beror på hur omfattande skadorna är. 

Fasadrenovering av tegelfasad
Putsning av tegelfasad Malmö

Renovering av tätskikt

Det är viktigt att hålla koll på tätskiktet på exempelvis fastigheten. Blir det för stora skador i tätskiktet kan inte regn, snö och vind hållas ute och det kan uppstå röta och mögel. 

Innan vi påbörjar en renovering genomför vi en skadeutredning där vi kan se vilka skador som finns och vilka åtgärder som behöver utföras. 

Renovering bilgarage

Underjordiska garage är hårt utsatta och vanligt är att skador uppstår på grund av salt från bildäcken. Förutom påverkan av salt så bryts betong ner av bland annat korrosion, vatten, seismisk aktivitet med mera. 

Man vill inte riskera att ett underjordiskt garage rasar så därför bör man göra regelbundna kontroller och ha med betongrenovering i underhållsplanerna. 

renovering av bilgarage - betong

Olika metoder för betongrenovering

Som vi nämnde ovan finns det olika metoder för att genomföra betongreparationer. Förutom att reparera kan man även lägga på impregnering eller färg på betong för att det ska hålla längre.

Impregnering

En impregnering av betongytor görs i förebyggande syfte på ytor av betong för att skydda konstruktionen mot exempelvis frost, saltfrost, armeringskorrosion, igensättning av luftporer eller AKR (alkalikiselsyrareaktioner). Impregnering kan göras för att minska ytans porositet, för att förstärka den eller för att skapa en vattenavstötande yta. Vilken metod som ska användas beror på bland annat vilken typ av skadligt material som kommit in i betongen, vilken kvalitét det är på den nuvarande betongen samt vad man har för mål med reparations- eller skyddsarbetet samt underhållsstrategi.

Ytskydd - Färg

Färg kan även användas som ett skydd på olika betongkonstruktioner. Det är vanligt på exempelvis byggnader eller väggar.

Lagning av betong

Reparationsbruk är vanligt att använda för betongrenovering. Beroende på vad det är som vi ska reparera samt skadans omfattning tas beslut om vilket material som lämpar sig bäst.

Renovering av betongkonstruktioner

Varför uppstår sprickor i betong?

Sprickbildning är en vanlig företeelse och kan vara resultatet av termiska rörelser, krympning eller strukturella belastningar. Avflagning, där ytan av betongen lossnar, kan bero på frosttäring eller kemisk exponering. Betongens yta kan också erodera på grund av väderförhållanden och luftföroreningar. Genom att identifiera och förstå dessa skador kan man skräddarsy renoveringsåtgärderna för att möta specifika behov.

En viktig första fas i betongrenovering är förundersökningen och bedömningen av skadornas omfattning. Detta innefattar att undersöka betongens struktur, identifiera skadade områden och bedöma skadornas djup. En noggrann bedömning hjälper till att fastställa rätt metod och material för renoveringsarbetet. Vidare är det viktigt att analysera orsakerna till skadorna för att förebygga framtida problem och säkerställa långsiktigt hållbara resultat.

Vi kommer därför ut till er och tittar på ert projekt för betongrenovering och ser vad som är den bästa metoden för just er renovering. Oavsett om ni behöver renovering av bostadshus, balkongrenovering, trapprenovering eller renovering av parkeringhus eller garage kan vi på Beve hjälpa er.

Vanliga frågor
om betongrenovering i Malmö

Beroende på vad som behöver lagas, vilket skick det är på nuvarande betong m.m avgörs vilken metod som är bäst lämpad för att få ett hållbart resultat. Är ni osäkra kontakta oss så kommer vi ut och tittar på er betongkonstruktion och ger en fri offert för renovering. 

Nej betong kan inte mögla eller ruttna. Det är därför ett utmärkt material på platser som utsätts mycket för fukt och väta. 

Hur tunt man kan gjuta betong beror på vad som ska gjutas. Finbetong kan gjutas så tunt som 20mm. 

Behov av en betongrenovering i Skåne?

Kontakta oss nedan

Vi finns bland annat i följande städer i skåne: