Sök

Fasadrenovering Skåne

Vi har lång erfarenhet av alla olika typer av fasadrenoveringar

Renovering av fasad

Vi vet vad som krävs för att ta hand om en fasadrenovering som är både effektiv och ekonomisk. Först och främst gäller det att undersöka vad som ska göras och varför. Därefter är det viktigt att skapa en hållbar plan där du som kund är med och bestämmer. 

För att undvika att få större skador som exempelvis fukt eller röta är det viktigt att kontinuerligt se över fasaden efter eventuella skador eller slitage. Åtgärdar man skador tidigt så minskar risken för en mer omfattande renovering och därmed en mycket högre kostnad.

Vi har goda kunskaper och erfarenhet av alla typer av fasadrenoveringar. Kontakta oss för fasadrenovering i Skåne.

Behov av fasadrenovering?
Kontakta oss nedan
Ett litet fel kan ge stora problem

Varför ska du renovera fasaden?

  • En liten skada kan leda till en större om den inte tas om hand.
  • Fukt och röta kan bildas i konstruktionen.
  • Du kan få sättningsskador.
  • Lösa delar riskerar att ramla ner och göra skada.

Det är därför viktigt att renovera fasaden så snart som möjligt efter att man upptäckt skador på fasaden eller slitage som kan leda till skador. 

Murning & ommurning

När man ska mura ett hus är det viktigt att det blir rätt gjort. När man ska laga en fasad genom en ommurning behöver man först försäkra sig om att det inte finns några skador på djupet som kan förstöra den nya murningen.

Läs mer om laga putsad fasad

Fogning & omfogning

Sprickor kommer att uppstå i fasaden och det är viktigt att få dessa utvärderade för att se vad som ligger bakom detta.

Genom att åtgärda sprickor snabbt kanske man klarar sig med en enklare fogning för att slippa ta till mer omfattande åtgärder när fasaden exempelvis blivit fuktskadad.

Putsning & omputsning

Har du en tegelfasad eller en putsad fasad kan en putsning på vissa områden motverka sprickbildning eller även vara en förberedelse för en ommålning. 

Kontakta oss så kan vi titta på din fasad och se om det räcker med putsning på en del områden eller om era sprickor kräver en större omputsning.

Vilken metod till ditt hus?

Läs mer om de olika fasadrenoveringarna

Beroende på vilket material din fasad har behöver den olika metoder för en fasadrenovering. 

Enstegstätad fasad

En enstegstätad fasad innebär att man inte byggde med en luft- och dräneringssplat bakom putsningen. Det visade sig att denna metod gjorde fasaderna extra utsatta för att få fukt- och mögelskador.

På grund av detta gick man 2007 ut med en varning för denna putsmetod. Har ni ett hus som är enstegstätad rekommenderar vi att ni genomför en fasadrenovering för att försäkra er om att ni inte har eller får mögel i huset.

Läs mer om vad enstegstätad fasad är här >>

Renovering av enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt,
Putsad fasad - fasadrenovering
renovering av putsad fasad
Enstegstätad fasad renovering
Puts av fasad
Putsning av fasad
Putsad fasad - omputsning
Material bestämmer åtgärd

Olika typer av fasader

Olika typer av fasader kräver olika underhåll och reparationer. Det skiljer även sig åt beroende på vilket material som finns under träpanelen, putsen eller tegelstenarna. Har ni ett gammalt hus och är osäkra på hur det ser ut under kan vi hjälpa er att se om det är i behov av en fullständig fasadrenovering eller om det räcker med att reparera skador och måla om. 

Träfasad

Träfasader kräver ofta enklare men mer frekvent underhåll. En träfasad behöver målas om med ett intervall av 5-15 år beroende på läge och val av färg. Är det så att det uppstått skador på träfasaden kan man vara i behov av byte av en del av panelen. Ofta behöver man inte göra ett komplett byte av fasaden utan det räcker att byta ut enstaka paneler.

Tegelsten fasad

En tegelfasad håller i många år utan att behövas renoveras men det kan uppkomma lokala skador som behöver åtgärdas för att undvika större skador.

Putsad fasad

Putsade fasader är väldigt bra och håller även de i många år, inte riktigt lika länge som en tegelfasad men en ny putsning brukar kunna vänta ungefär 50 år.

Hur går en fasadrenovering till?

Hur en fasadrenovering går till beror såklart på vilken typ av fasadrenovering ni ska genomföra och hur omfattande den är. Det är även skillnader på om det är en kommersiellt byggnad, en bostadsrättsförening, en kommunbyggnad eller en privat villa som ska genomgå en fasadrenovering. Här nedan ser ni några generella steg som brukar ingå i en fasadrenovering. När vi har sett ert projekt kan vi ge er en tidsplan samt vad som kommer att göras hos er. 

Behovsanalys

Först går vi igenom er fasad för att kunna göra en bedömning av vad som behöver göras. Därefter kan vi ge er en offert på er fasadrenovering och ge besked om omfattning och tidsåtgång för renoveringen. När vi har sett vad som behöver göras och om ni önskar göra några ändringar på fasaden i samband med renoveringen ser vi om det krävs att bygglov sökes.

Förberedelse

Har ni ett flerbostadshus som ska genomföra en fasadrenovering behöver ni i god tid meddela de boende om att detta kommer att ske och hur det kommer att påverka dem. Är det erat eget bostadshus som ska renoveras kan ni behöva göra förberedelser i form av att eventuellt ta ner saker som är fästa på fasaden eller flytta på saker så att alla byggställningar får plats.

Genomförande

Nu är det dags att sätta igång arbetet. Här kan det se väldigt olika ut beroende på vad just er fasadrenovering i Malmö kommer att innefatta. Vi gör alltid vårt bästa för att er fasadrenovering ska påverka er så lite som möjligt. Bland annat så säkerställer vi att inte damm kommer in i ventilationen under arbetet.

Besiktning

När allt är klart med er fasadrenovering i Malmö kan man genomföra en besiktning för att se att arbetet utförts korrekt. Man tar då in en oberoende tredje part som tittar på renoveringen. Det är ni som bokar besiktningsman.

Passa på

Gör samtidigt som fasadrenovering

Tilläggsisolering

Har ni ett äldre hus eller fastighet som ska få en fasadrenovering kan det vara kostnadseffektivt att samtidigt genomföra en tilläggsisolering. En tilläggsisolering ger en besparing för då energiförbrukningen går ner avsevärt. 

Byta fönster

Behöver fönster bytas? Då kan ni passa på att göra detta samtidigt som ni genomför en fasadrenovering. 

Övriga plåtdetaljer

Se över om hängrännor, stuprör eller fönsterbleck behöver bytas ut. 

Renovera balkonger

Ska fasadrenoveringen utföras på ett flerbostadshus kan man samtidigt se över ifall att balkonger behöver renoveras och då ta detta på samma gång. 

Bygglov

Ibland behöver man ansöka om bygglov för sin fasadrenovering. Om det behövs ett bygglov för fasadrenovering beror dels på kommun då det kan vara olika regler som gäller men framförallt om något ska ändras. Ska ni till exempel göra ändringar i fasaden som större fönster, extra fönster, en utbyggnad eller ändra färg på fasaden så kan detta kräva ett bygglov. 

När vi går igenom er fasadrenovering kommer vi även att råda er till om ni behöver ansöka om bygglov. 

Vanliga frågor
om fasadrenovering

Hur mycket en fasadrenovering i Skåne kostar är mycket svår att svara på då det beror på husets skick och material. Det kanske räcker med en mindre fasadrenovering eller så behöver huset en helrenovering.

 

Det beror på vilken typ av fasadrenovering ni vill utföra. Bygglov krävs för vissa typer av fasadrenoveringar exempelvis om ni gör några tillbyggnader eller förändringar som exempelvis ändrar färg, byter dörrar eller fönster eller bygger till en takkupa.

Hur ofta man behöver renovera en fasad beror dels på vilken typ av fasad man har. Oavsett vilken fasad man har är det däremot viktigt med underhåll så att man kan undvika större och mer kostsamma underhåll i framtiden.

En träfasad kräver mer frekvent underhåll än en tegelfasad men de är av enklare karaktär. Du behöver tvätta och måla om din träfasad med ett intervall om ca 5-15 år. Spannet är så stort då det beror mycket på vilken typ av färg du använt samt vilket läge huset har.

En putsad fasad kan klara sig i 30-50 år men tänk på att snabbt laga sprickor i putsen så att de inte uppstår fukt. Däremot kan det behövas en ommålning efter ca 15 år.

En tegelfasad kräver lite underhåll och kan vara utan renovering under 40-60 år. Däremot kan det kräva en del underhåll i att kontrollera fogarna vart 5 år och tvätta fasaden var 15 år.

Hur lång tid en fasadrenovering tar beror på hur omfattande renoveringen är samt hur stor byggnaden är. Det går därför inte att säga någon generell tid för en fasadrenovering. När vi har tittat på er fasad och gjort en bedömning av vad som behöver göras kan vi ge er en uppskattad tidsplan för er fasadrenovering.

En träfasad kräver mer frekvent underhåll än en tegelfasad men de är av enklare karaktär. Du behöver tvätta och måla om din träfasad med ett intervall om ca 5-15 år. Spannet är så stort då det beror mycket på vilken typ av färg du använt samt vilket läge huset har.

En putsad fasad kan klara sig i 30-50 år men tänk på att snabbt laga sprickor i putsen så att de inte uppstår fukt. Däremot kan det behövas en ommålning efter ca 15 år.

En tegelfasad kräver lite underhåll och kan vara utan renovering under 40-60 år. Däremot kan det kräva en del underhåll i att kontrollera fogarna vart 5 år och tvätta fasaden var 15 år.

Kontrollera och inspektera fasaden och se om ni kan se några synliga sprickor eller skador på fasaden. På en tegelfasad kan ni förutom sprickor även se urlakning, saltutslag eller att murbruket mellan tegelstenarna är smuligt och eroderar. På en putsad fasad är det även här sprickor och urlakning men även missfärgningar som visar på att en renovering behövs. Är ni osäkra på om det krävs en renovering eller inte kan ni boka in en genomgång av fasaden för att se om det behövs något underhåll eller renovering.

En träfasad kräver mer frekvent underhåll än en tegelfasad men de är av enklare karaktär. Du behöver tvätta och måla om din träfasad med ett intervall om ca 5-15 år. Spannet är så stort då det beror mycket på vilken typ av färg du använt samt vilket läge huset har.

En putsad fasad kan klara sig i 30-50 år men tänk på att snabbt laga sprickor i putsen så att de inte uppstår fukt. Däremot kan det behövas en ommålning efter ca 15 år.

En tegelfasad kräver lite underhåll och kan vara utan renovering under 40-60 år. Däremot kan det kräva en del underhåll i att kontrollera fogarna vart 5 år och tvätta fasaden var 15 år.

Behov av en fasadrenovering i ?

Kontakta oss nedan

Vi finns bland annat i följande städer i skåne: Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö