Sök

På förfrågan av Midroc Construction AB utförde vi mur- & putsentreprenaden åt MKB Fastigheter AB på Kv. Sjöjungfrun, västra hamnen i Malmö.
Strängbetong monterade en prefabricerad betongstomme, klädd med 140 mm cellplast – även kallat halv sandwich yttervägg. Därefter utförde vi en tjockputs i systemet ISO-plus från Finja i sin helhet med en 50 mm tjock putsbärarskiva i mineralull. Ytputsen är en vit plastglättad KEIM Indusil 1 mm