Sök

Omfogning Malmö

Förläng livslängden på din fasad med en omfogning.

Omfogning av tegelfasader

Vi hjälper offentlig verksamhet, företag, BRF:er och privatpersoner med omfogning i Malmö. 

Vi på Beve har lång erfarenhet och hjälper både företag, bostadsrättsföreningar, statlig verksamhet och privatpersoner med omfogning i Malmö och över hela Skåne.

Med en omfogning av tegelfasader kan du påbörja en ny renoveringsfri period för din fasad.

Kolla fogarna regelbundet på din tegelfasad så kan du undvika mer omfattande åtgärder. Upptäcker du sprickor i tegelfasaden bör dessa tar som en varningssignal och få en utvärdering av bakomliggande orsaker.

Tar man tag i sprickor i fogen i tid kan det räcka med en omfogning av tegelfasaden och du slipper göra en omfattande renovering, vilket blir ett mer kostsamt projekt.

enstegsfasad

Sprickor i fasaden

Sprickor i fasader får man leva med. Det är nästan omöjligt att undvika sprickbildning då huset utsätts för naturliga rörelser och vädrets makter. För att försäkra sig om att sprickorna inte kommer att leda till större problem bör du inspektera din fasad med jämna mellanrum. Hittar man sprickor i tid kan en enklare omfogning räcka och du inte behöver göra en totalrenovering av din tegelfasad.

Omfogning tegelfasad Malmö 

Tegelfasaden håller länge och underhåll av fogen ökar livslängden.

Tegelfasader kan långsamt mista fog för att till sist bli fuktskadad. Väder och vind sliter på en tegelfasad samtidigt som mindre sprickor kan bana väg för is och vatten som tar sig in i fogarna och skapar issprängningar. Den som bor i ett tegelhus bör vara uppmärksam på förändringar och ta skadad fog på allvar.

Vi rekommenderar regelbundna kontroller och utvärderingar av tegelfasaden för att se om en omfogning av tegelfasader behövs. Om det bara handlar om en mindre skada där väta och växtlighet ännu inte har hunnit ta sig in så räcker det ofta med en enklare omfogning. Om man däremot har en vägg där armeringsjärn har börjat rosta och färga av sig på väggen så kan det bli läge med en större fasadrenovering för att undvika att huset ruttnar inifrån.

Fasadrenovering av enstegstätad fasad

Behöver vi fasadrenovering eller omfogning?

Vi kan hjälpa er med att undersöka er fasad för att se vilka åtgärder som behöver tas.

För att veta om man behöver göra en fasadrenovering eller om det räcker med en omfogning av din tegelfasad behöver man göra en grundlig undersökning. 

Det första att titta efter är synliga skador på fasadfogarna. Det kan vara sprickor, avskalning eller smulande fogar. Detta är tecken på att en omfogning är nödvändig för att undvika större problem. Vi kommer ut och tittar på era fogar och ser i vilken omfattning vi bedömer att det behövs en omfogning. Är fogarna i dåligt skick börjar vi med en fogskrapning där vi skrapar bort de nuvarande fogarna för att ersätta dem med nya fogar.

När vi kontrollerar era fogar ser vi även om det finns några tecken på att vatten har trängt igenom fasaden. Det kan vara tydliga tecken som fläckar på inomhusväggar men även sådant som inte än synns igenom. Finns det vattenläckage så att fuktskador har uppstått kan en mer omfattande fasadrenovering vara nödvändig.

Vi kommer att ge er en offert och vår analys av er fasad för att ni ska kunna ta ställning till om ni vill påbörja arbetet.

murning malmö copy

Vanliga frågor
om omfogning Malmö 

Som med mycket annat så kan priset på en omfogning i Malmö variera beroende på omfattning av projekt, material och hur mycket som är skadat och kräver renovering. Kontakta oss så får ni en fri offert för just ert projekt.

 

Det finns olika typer av bruk som har olika egenskaper och hållbarhet. Välj ett murbruk för din omfogning av din tegelfasad med hög kvalitet som kan säkra att din fasad håller borta fukt och inte ger någon värmeförlust. Förutom olika kvalitéer hos ett murbruk kan man även välja mellan olika färger för att passa ert tegel, fönster, dörrar och tak.

Tegelfasader har en livslängd på uppemot 100 år men de behöver underhållas med jämna mellanrum. Det är viktigt att se över fogar så att de inte har bildat sprickor så att vatten och fukt kan krypa sig in och på sikt bilda mögel.

En omfogning av tegelfasader behöver göras ungefär var 50de år. Om du ser att din fogning håller på att spricka eller har lossnat kan vi komma och titta på din fasad och bedöma om en omfogning behövs. 

Om du endast har ett fåtal sprickor i din tegelfasad kan man endast göra en lagning av de berörda fogarna. Om det behövs en total omfogning av tegelfasader avgörs på plats för att se hur sprickor och skador ser ut och om de har gjort någon skada undertill eller endast är ytliga sprickor. Kontakta oss så kan vi komma ut till dig för att göra en bedömning av tegelfasaden. 

Lång erfarenhet ger värdefull kunskap

Varför välja oss?

Goda referenser

Vi har referensobjekt som vi stolt visar upp. En del kan ni hitta här på vår sida men om ni kontaktar oss kan vi ge er fler.

Certifikat

Våra medarbetare innehar alla certifikat som krävs för att utföra arbetet säkert och med hög kvalitet. Den långa erfarenhet vi besitter gör även att vi vet vilka materialval som är bäst för varje enskilt projekt. Vi bygger för att det ska vara hållbart och ge ett bra resultat.

Vi gör dig delaktig

Trots att vi använder oss av ganska avancerad teknik så kan vi förklara för dig vad som kommer att göras med ord som du förstår. Vi är murare som talar ditt språk så att du alltid kan känna dig delaktig i det renoveringsprojekt eller nybygge som du anförtror oss med.

nyrenoverad-fasad

Behov av en omfogning i Malmö eller övriga delar av Skåne?

Kontakta oss nedan